Academy

NHIỆM VỤ CỦA CHÚNG TÔI LÀ ĐÀO TẠO RA CÁC BARBERS HÀNG ĐẦU

Mục tiêu giáo dục chính của Trường cắt tóc 4RAU là chuẩn bị cho học sinh đầu vào hoặc thăng tiến trong nghề Cắt tóc / Tạo kiểu tóc, đòi hỏi năng lực và kỹ năng định hướng nghề nghiệp và / hoặc kỹ năng.

Mục tiêu giáo dục của trường là định hướng nghề azaznghiệp và cung cấp cho sinh viên các năng lực, kỹ năng và trình độ học vấn cần thiết để có việc làm trong lĩnh vực Cắt tóc / Tạo kiểu tóc.

ĐĂNG KÝ HỌC NGAY

VIDEO

PHOTO

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC
reset_capcha