BẢNG GIÁ

 • Cắt tóc

  Cắt tóc

  70K

 • Rái tai

  Rái tai

  50K

 • Gội đầu

  Gội đầu

  50K

 • Cạo râu

  Cạo râu

  70K

 • Uốn tóc

  Uốn tóc

  200K

 • Nhuộm tóc

  Nhuộm tóc

  200K

 • Tẩy tóc

  Tẩy tóc

  200K

XEM TẤT CẢ

INSTAGRAM